tiistai 19. maaliskuuta 2013

Millainen työelämä sitten

15-kesäinen menee kesätöihin ja saa käytännön hanttihommia, joita ei varmaankaan tee loppuelämäänsä. Mutta 20- tai 23-vuotias menee jo töihin opiswkelualalleen, ihan tavallisiin töihin, joissa on tarkoitus viettää koko työikä. Aluksi ne sujuvcatkin koulutuksen tuoman näkökulman mukaan kätevästi, mutta vuosien myötä alkaa omaa kokemusta ja näkemystä sekä käytännön taitoja kertyä. Jo 30-vuotias tarvitsisi niin paljon omaa kuin miten pomon työ eroaa alaisen työstä. Entä 40-vuotias sitten? He tarvitsisivat taas uudenlaisen työnkuvan, jossa olisi paljon lisää tilaa omalle näkemykselle ja omille taidoille. Se olisi kai jotakin sellaista kuin hyväntahtoisten noita-akkojen kerho: oman näkemyksen mukaan kaikenlaista hyödyllistä ja elämänviisasta ja hienoa, monta toimivaa ratkaisua urautuneempia vaivaaviin pulmiin, monelta kannalta omakohtaisesti mietittyä, tilaa jätetty toisillekin ja rakennettu kaikenlaista hienoa, mitä on jostain oppinut arvostamaan. Entä 50-vuotiaat sitten, millainen työ heille? En tiedä, kun itse olen nuorempi. 6+-vuotiaana on vanha työnkäsitys jo joutaa romukoppaan ja vapaamuotionen yhteisvastuu ja omien teiden kulkeminen valtaavat pääroolin järjestelyissä.
Tuossa nais- ja miesnoita-akkojen tulisi löytää omat hyvät työntekotapansa ja tyylinsä erikseen, sillä naisten ja miesten vahvuudet ovat erilaiset, ei voi laittaa heitä kilpailemaan keskenään. Hyvä työn laatu on tärkeää, ei se, että tekisi samoja juttuja kuin muut tai samalla tyylillä kuin muut toisentyyppiset tekevät. Naisnoita-akat olisivat vahvempia kuin miestyöntekijät, jotka ottavat vain muutamia vapauksia, koska muuten menee pahanteoksi, kun eivät voimat riitä naisten taitotasoon, siksi ei miehille yhtä lailla oman mielen mukaisia oikeuksia vaan heidän oman taitotasonsa määrässä vain, ja taito on pikemminkin elämänviisautta ja vastuuntuntoa kuin pistesuorituksia ja pätemistä.

torstai 10. tammikuuta 2013

Kuka saa aikaan

Iän myötä ihminen oppii kokemuksistaan ja viisastuu, näin myös terveisiin elämäntapoihin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ei ole mitään syytä, miksi vanhukset, etenkään elämänviisaat urautumattomat vanhukset, sairastuisivat vakavasti ja kuolisivat pois. Pikemminkin olettaisi monen voivan elää kauan terveenä, onnellisena ja elinvoimaisena, jolleivät nuoremmat heidän elämäänsä olennaisesti häiritse. Nuorille tulisi kertoa, mitä kokemus saa aikaan, sillä edes 20-vuotiaalla ei ole yhtään kokemusta itsellään, jotta ymmärtäisi sanan "kokemus" tarkoittavan mitään. Mutta nuorilla on harrastuksia ja nuorilla aikuisilla kokemuksia pikkulapsista. Harrastuksissa on aloittelijoita, puoli vuotta harrastaneita, muutaman vuoden harrastaneita pidemmälle ehtineitä ja kymmenen tai kaksikymmentä vuotta harrastaneita opettajia. Siitä näkee, mitä 20 vuoden kokemus tekee, myös elämänkokemus, jos koko ajan harrastaa jotakin ja opettelee uutta elämässä arvokasta. Kai siitä voi p0äätellä, että jotain sillä suunnalla, mutta valtavan paljon enemmän tekee 40 tai 60 vuotta lisää ikää! Jokainen tietää, millaista on aikuisen pikkulasten seurassa. Pikkulapset ehkä puuhaavat paljon, mutta isosta osasta vastaa kokonaan aikuinen. Samoin kun nuoret aikuiset tekevät jotakin, niin moni asia ei vain suju ja maailma vaikuttaa mahdottomasti poissa kontrollista olevalta. Sitten taas joskus yht'äkkiä jotakin kautta, mitä ei nuori aikuinen itse oikein osannut luonnehtia mahdolliseksi vaikutukseksi, ratkeaa kaikki helposti ja kaikenkattavasti: joku vuosikymmeniä kokeneempi ja taitavampi on ohimennen huolehtinut asiat kuntoon! Nuorille ja työtätekevän ikäisille olisi tämä (tms.) kerrottava, jotta ymmärtäisivät arvostaa vanhuksia: ei vanhus ole turhe ja tarpeeton, ei ole yhteiskunnalle taakka vaan paljon enemmän taakkana ovat useimmat työikäiset.

torstai 25. lokakuuta 2012

Kehitymme suurimpien haaveidemme suuntaan

"Sitä paitsi ikä tuo saman ilmiön: muutut suurimpiin haaveisiisi päin, sillä vain niiden vaatimuksiin jaksat loputtomasti mukautua joka solullasi ja koko elämäntavallasi, ja ajan kanssa yrittäminen suurimpiin haaveisiinsa päin huolehtii lopusta: viiden tai kymmenen vuoden pästä et eläkään pidemmälle ehtineen harrastajan elämää vaan sen, jolla oli aitoa omaa näkemystä, sen, joka kohtaa koko jutun hienoimmassa sinua eniten kiehtovassa muodossaan, sen, josta olet ottanut loputtomasti mallia, vaikket olisi uskonut koskaan mihinkään sellaiseen yltäväsi! Mikä oli viisi vuotta sitten vain saavuttamaton unelma, voi jo tänään olla käytännössä totta elämässäsi ja identiteettisi olennainen osa!"
Lainaus toisesta blogistani http://nopeaoppisuus.blogspot.fi . Luepa ihmeessä tuokin blogi! Se on sen arvoinen...

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Ikäkausista ja koulumaisuudesta

Alle kouluikäinen lapsi on tavallaan omillaan ja eheä. Koulu vasta pakottaa toisenvaraisuuteen ajattelussa ja tekemisessä sekä valtaisaan määrään ulkolukua. Niinpä lasten ja nuorten elämänviisaus, oman elämänviisauden noudattamismahdollisuudet kärsivät koulusta ja elämä jää ohkaiseksi ja sisällyksettömäksi. Elämänviisailla käytännön alojen ihmisillä tätä kestää kunnes pääsee koulun jälkeen ammattikouluun ja omille jaloilleen pois vanhempien jaloista. Mutta vähemmän elämänviisailla ajattelunsa huonolaatuisuuden vuoksi koulua suuresti arvostravilla tuo ohkaisuus voi jäädä vuosiksi, koko elämän ajaksi jopa - siksi vain, ettei koulumainen ajattelu ylipäätään tarjoa omilla jaloillaan seisovaa aitoa elämänvbiisautta.
Myös myöhemmin elämässä elämän laatu ja omien valintojen onnistuneisuus onnen ja aidon viisauden kannalta on riippuvainen siitä, miten hyvin osaa kasvaa pelkän noudatetun opin yli laajempaan elämän mittasuhteideen tajuun ja kykyyn huomata ja huomioida tervehenkisesti asioiden eri puolet, ilmiöiden sivuvaikutukset, viisaammat valinnat, arvojen soveltuvuus eri tehtäviin, eri näkökulmien erot siinä, miten kattavia ne ovat: jokin on vain väline ja toinen taas on kaiken perusta.
Noin kahdenkymmenen iässä yliopisto-opiskelija vielä osoittaa osaavansa aikuisten maailman jutut, kasvaneensa siinä mielessä täyteen mittaansa. Sitten hän alkaa reilu parikymppisenä havaita käytettyjen linjausten huonojakin puolia ja etsiä parempia strategioita. Noiden oppimisen myötä kasvaa eroon ulkolukumaisuudesta ehkä 25:n iässä ja alkaa kulkea omia parempilaatuisia polkujaan kokeilumielessä. Kolmikymppisenä hän saa kokemusta omista poluistaan ja 40 täyttäessään hän on jo kyllin kokenut osatakseen olla taidoissa omavarainen. Iän myötä hän sitten kulkee enemmän omia polkujaan, aina vain helpommin onnistuen: niin keveästi ajan myötä, että nuorempien uurastajien silmissä näyttää aivan hötöltä, kun eivät nuoret selviä mistään tekemisestä yhtä keveästi, jollei sitten ihan vain katselemisesta yms. arvokkaista perusjutuista!

Iästä ja työstä

Itse olen 41. Aiemmin luulin, että elämä "loppuu" 40-vuotiaana. Niinpä tuo rajapyykki nuoruuden ja vanhuuden välillä oli minulle iso askel ja laittoi miettimään, mitä vanheneminen on, miten ihminen oppii, mitä nuoruus on ja mitä nuoret voisivat oppia vanhoilta, minne kommunikaatio katoaa, miten olla viisas omanikäisensä, miten eri ikäkaudet elää parhaiten sopusoinnussa ja yhteistyössä, miten rakentaa toimiva yhteiskunta kaiken sen voimin, mitä ihmiset oppivat, osaavat, haluavat ja atrvitsevat.
Nuori ja lapsi ei tunne sanaa "kokemus", koska se yleensä viittaa yli 10 vuotta jotakin tosissaan harrastaneen keräämään elämänviisauteen ja näkemykseen eri tekemisentavoista, eri ratkaisujen huonoista puolista, vaihtoehtoisista strategioista ja aidosta viisaudesta. Vanhan olisi kai joka kerran puheessaan alle 35:n vanhoille korvattava sana "kokemus" sanalla "taitavuus! Sillä sitä nuoretkin ymmärtävät ihan hyvin...
Alle 40-vuotiaille ei paljoa puhuta vanhuudesta. Syntyy kommunikaatiokatkos, joka on hirvittävän suuri. Siinä, missä nuori elää täydesti oman elämänsä, elää vanha omansa, mutta kokemuspohja eli taitojen määrä, joiden avulla toimitaan, on ihan toinen. Nuori näkee vain lähellä olevat asiat, kaiken uutena mutta valmiina oppimaan paljonkin. Silti moni asia jää pimentoon, etenkin vuoden tai kauemman aikaa jotain tehdessä syntyvät hankaluudet, jotka taas vanhempi osaa etukäteen ennakoida ihan siinä, missä tämän hetkenkin tekijät. Nuori oppii taitoja: näin teen tyämän. Vanhempi valikoi elämänviisauden perusteella: jos teen näin, syntyy tuollaista, ja jos teen noin, syntyy tällaista, niinpä valitsen tästä kirjosta vaikkapa tuon. Vanhempi ikään kuin orkestroi kokonaisuuden, kun taas nuori on kuin palkkatyöläinen: jonkin asian välittömään tekemiseen yksisilmäisesti keskittynyt. Sen sijaan, että jäädään eläkkeelle vasta 60:n iässä, tulisi jo 20 vuoden työelämäkokemuksen jälkeen työnkuvan muuttua aivan toisenlaiseksi, asiat jättä työntekijän omille harteille olettaen, että hän osaa jo monta työn sujuvuuteen ja isojen kysymysten mielekkääseen ratkaisuun liittyvää asiaa. Ja vielä vapaampi työnkuva: filosofisen ajattelijan tai vanhan viisaan tai moneen ehtivän kokeneen puuhanaisen työ sitten eläkeiässä 60:n vanhana.